Thanh Hoá chấp thuận cập nhật 5 dự án vào kế hoạch sử dụng đất của thành phố Sầm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định về việc cho phép thực hiện các công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Sầm Sơn.

 

 

Theo đó, tỉnh này cho phép 5 công trình, dự án được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Sầm Sơn với tổng nhu cầu sử dụng đất là khoảng 30,4ha.

Cụ thể, các dự án này bao gồm: Khu dân cư phía Đông Trung tâm hành chính Thành phố Sầm Sơn (11,5ha); Khu dân cư 773 (11,9ha); Khu dân cư tái định cư Yên Trạch (8,6); Khu nhà ở thuộc khu xen cư Châu An (hơn 1ha); Khu nhà ở thuộc Khu tái định cư Đồng Hạnh.

Thanh Hoá giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung thẩm định về vị trí, ranh giới, số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ sử dụng đất, đầu tư, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường mới triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố Sầm Sơn có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của dự án, tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất, quy mô, loại đất của dự án theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030…

Vào hồi cuối năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn tại TP Sầm Sơn. Diện tích khu đất đấu giá khoảng 8.092 m2, gồm 4.883,5 m2 đất ở xây dựng chung cư hỗn hợp (50 tầng nổi, 4 tầng hầm) và 3.208,5 m2 đất xây dựng 17 căn nhà ở liền kề (5 – 9 tầng, 1 tầng hầm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.